Kontrola CBA określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie przygotowania, rozpoczęcia i realizacji inwestycji "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi" przez Gminę Gołdap

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 12-04-2022 15:09:31
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 12-04-2022 15:14:51