Postanowienie Nr 141/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Gołdap

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 13-07-2020 1:27:39