Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

files/fck/21/D2015000085201.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 29-06-2015 8:47:26
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 29-06-2015 8:47:26