Informacja Burmistrza Gołdapi o miejscach na terenie miasta i gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzaniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

files/fck/21/InformacjaRef.jpg

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 29-06-2015 8:48:55
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 29-06-2015 8:48:55