Zarządzenie Nr 294/VIII/2015 Burmistrza Gołdapi w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Grabowie powołanych w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

/files/files/zarzadzenie-%20wygasni%C4%99cie%20cz%C5%82onkowsktwa.odt

Autor: Iwona Urban
Data utworzenia: 20-08-2015 14:41:02
Autor edycji: Iwona Urban
Data edycji: 20-08-2015 14:42:08