Zarządzenie Nr 377/XI/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2016 rok

Treść Zarządzenia:

/files/files/Tre%C5%9B%C4%87%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201.pdf

 

 

Załącznik Nr 1 Do Projektu Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20Do%20Projektu%20Uchwa%C5%82y%281%29.pdf

Załącznik Nr 2 Do Projektu Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20Do%20Projektu%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr 3 Do Projektu Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20Do%20Projektu%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr 4 Do Projektu Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20Do%20Projektu%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr 5 Do Projektu Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%205%20Do%20Projektu%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr 6 Do Projektu Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%20Do%20Projektu%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr 7-8 Do Projektu Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%207-8%20Do%20Projektu%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr 9 Do Projektu Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%209%20Do%20Projektu%20Uchwa%C5%82y.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 16-11-2015 14:37:08