Zarządzenie Nr 376/XI/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2016-2032

Treść Zarządzenia:

/files/files/Tre%C5%9B%C4%87%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 1 Zarządzenia + Objaśnienia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%282%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 16-11-2015 14:39:57