Zarządzenie Nr 1150 / XII /2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (...) na 2018 r

Autor: Ewa Bogdanowicz-Kordjak
Data utworzenia: 29-12-2017 21:12:05