Informacja o naborze wniosków dotyczących profilaktyki uzależnień w 2022 r. - nabór pierwszy

 

NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.

Wniosek do Burmistrza Gołdapi o przyznanie środków finansowych na realizację zadania
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022 należy złożyć od dnia 04.01.2022 r. do dnia 18.01.2022 r. (w każdym przypadku decyduje data wpływu) do Punktu Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi lub przesłać skan wypełnionego wniosku wraz z załącznikami pocztą elektroniczną na adres: pom@goldap.pl

Wszystkie dokumenty potrzebne do przystąpienia do naboru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi pod adresem: www.goldap,pl w zakładce Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bezpośredni link do ogłoszenia: http://bip.goldap.pl/pl/1558/0/wnioski-i-ogloszenia.html

Programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które w dużym stopniu mogą ułatwić realizację działań w ramach profilaktyki uzależnień dostępne są na stronie: http://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne

W przypadku pytań można kontaktować się z Małgorzatą Tobolską, tel. 87 615 60 34 malgorzata.tobolska@goldap.pl

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 05-01-2022 13:47:32
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 20-05-2022 14:40:09