Zarządzenie Nr 1298/XII/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zdań objętych GPPiRPAoPN dla Gminy Gołdap na rok 2022

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 05-01-2022 14:46:36
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 20-05-2022 14:39:25