Zarządzenie Nr 1543/V/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych GPPiRPAoPN dla Gminy Gołdap na rok 2022

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 20-05-2022 14:34:38
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 24-05-2022 7:32:02