Uchwała Nr L/389/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 20-05-2022 14:47:14
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 24-05-2022 7:29:57