Rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022 - od II naboru

 

Lp.

 

Wnioskodawca

(nazwa podmiotu/ imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

Nazwa zadania

 

Kwota przyznanego dofinansowania

 

1.

Miejski Klub Sportowy Rominta w Gołdapi

Piłka nożna – zajęcia sportowe i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

 

6 000,00 zł

2.

Dom Kultury w Gołdapi Świetlica Wiejska
w Grabowie

„Grabowo bliżej siebie – dalej od nałogów VII”.

3 100,00 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy Jaćwingowie Gołdap

Piłka ręczna dobra na wszystko, czyli zapobieganie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i profilaktycznych – edycja VIII.

10 000,00 zł

4.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

„Akcja Zdrowo Na Sportowo”.

9 300,00 zł

5.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

„Sport dla wszystkich – Zdrowie dla każdego EDYCJA II”.

7 500,00 zł

6.

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

GOŁDAPROFILAKTYCZNIE#UZALEŻNIONA.

14 770,00 zł

7.

Szkoła Podstawowa
im. M. Kajki w Grabowie

 

Dzień profilaktyki w szkole – „Szlachetne zdrowie”.

 

 

1 296,00 zł

8.

Szkoła Podstawowa
w Boćwince

Lubię siebie! NIE używki!

3 833,00 zł 

9.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Gołdapi

„Stawiamy na marzenia – NIE na uzależnienia”.

6 660,00 zł

10.

Rzymskokatolicka Parafia św. Leona Wielkiego
w Gołdapi - Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży

 

Obóz Profilaktyczny dla młodzieży.

10 400,00 zł

11.

Miejski Klub Sportowy Rominta w Gołdapi

Zajęcia sportowe i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

15 000,00 zł

12.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PIORUN

 

„Uzależnieni od sportu nie od alkoholu”

4 950,00 zł

 

 

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 23-06-2022 14:39:39
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 04-11-2022 14:30:05