Uchwała Nr LXIV/475/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 13-01-2023 14:51:09
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 13-01-2023 14:51:43