Zarządzenie Nr 1769/I/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych GPPiRPAoPN dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 13-01-2023 14:59:15