Rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023 - nabór I

 

27.02.2023 r. 

Wnioskodawca

(nazwa podmiotu/ imię i nazwisko wnioskodawcy)

Nazwa zadania

Kwota przyznanego dofinansowania 

Fundacja Uskrzydleni-Wspieramy Kreatywnie Wronki Wielkie

Tama – przeciwko uzależnieniom

2 025,00

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

„Profilaktyczny zawrót głowy”

6 000,0

Szkoła Podstawowa im. M. Kajki w Grabowie

Kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Dzień profilaktyki w Szkole

5 345,00

Miejski Klub Sportowy Rominta Gołdap

Organizacja zajęć sportowych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

3 000,00

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

„PASJA RECEPTĄ NA CAŁE ZŁO”

5 440,00

Dom Kultury w Gołdapi – Świetlica Wiejska w  Żelazkach, Kozakach i Grabowie

„Wybieram marzenia – nie uzależnienia”

21 973,16

Caritas Diecezji Ełckiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Gołdapi

Program profilaktyczno-edukacyjny „Nie palę, nie piję – aktywnie żyję”

4 050,00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi

Działania sportowo-profilaktyczne

1 999,00

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

Wyjdź z cienia – spełniaj swe Marzenia: nie wkręć się w nałogi, trzymaj się dobrej drogi!

6 580,00

Sołectwo Górne

Świetlica Wiejska w Górnem

„Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego – jak widzimy świat na trzeźwo”

5 725,00

Niepubliczne Przedszkole Zuchowa Przygoda w Gołdapi

„Ciemna strona samotności”

2 630,00

„TEEN CHALLENGE”

Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Gołdapi

„Wsparcie działalności statutowej misji Teen Challenge w Gołdapi”

1 100,00

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Dobry Start” w Jabłońskich

„Pasje TAK, nałogi NIE”

1 225,00

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Nałogi – droga w przepaść

4 340,00

Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie” Gołdap

Piłka ręczna dobra na wszystko, czyli zapobieganie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i profilaktycznych – edycja IX

3 000,00

Sołectwo Galwiecie

Świetlica Wiejska w Galwieciach

Świetlica – dobre miejsce

6 860,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

SILNA RODZINA

4 300,00

Sołectwo Siedlisko

Świetlica Wiejska w Siedlisku

„Wolni od uzależnień – świetlica miejscem rozwoju osobistego”

5 725,00

Fundacja Centrum Sportu w Gołdapi

 

„Razem lepiej – bliskość jako czynnik chroniący przed uzależnieniami”

960,00

ISPL Dariusz Chałas Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Gołdapi

Doposażenie placówki lecznictwa odwykowego

2 850,00

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

„Bezpieczna Gmina Gołdap 2023”

24 700,00

Sołectwo Główka

Świetlica Wiejska w Boćwince

Stawiamy na pasję – Nie na uzależnienia

5 995,25

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

4 685,99

Szkoła Podstawowa w Boćwince

Rodzina ma moc!

3 030,00

Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji „Akademia Piłkarska 2017”

Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023 r.

3 000,00

Rzymskokatolicka Parafia św. Leona Wielkiego w Gołdapi – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Pozytywnie w Przyszłość

2 700,00

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

„Umiem Mądrze spędzać czas wolny – uzależnienia niszczą marzenia”

12 480,00

 

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 01-03-2023 10:49:41
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 16-03-2023 7:55:49