Rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w 2023 r. - nabór II

Wnioskodawca

(nazwa podmiotu/ imię i nazwisko wnioskodawcy)

Nazwa zadania

Kwota przyznanego dofinansowania 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi

 

Działanie profilaktyczne

990,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

„Akcja Zdrowo Na Sportowo – edycja II”

3 000,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

„Sport dla wszystkich – Zdrowie dla każdego EDYCJA III”

3 000,00

Szkoła Podstawowa w Boćwince

Dla lepszego jutra

2 333,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

Superwizja w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom

4 050,00

Dom Kultury w Gołdapi -

Świetlica Wiejska w Żelazkach, Kozakach, Grabowie

„Dopalaczy, alkoholu i papierosów nie dotykamy – na aktywność stawiamy”

23 026,84

Sołectwo Siedlisko – Świetlica Wiejska w Siedlisku

 

„Wolni od uzależnień – świetlica miejscem rozwoju osobistego”

8 297,80

Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie” Gołdap

Piłka ręczna dobra na wszystko, czyli zapobieganie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i profilaktycznych – edycja X

3 000,00

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

„Żyj zdrowo! To nic trudnego”

5 080,00

Sołectwo Górne – Świetlica Wiejska w Górnem

„Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego – jak widzimy świat na trzeźwo”

9 262,00

Sołectwo Główka – Świetlica Wiejska w Boćwince

„STOP uzależnieniom”

8 942,00

Szkoła Podstawowa im. M. Kajki w Grabowie

Dzień profilaktyki w szkole – „Żyję zdrowo”

1 500,00

Miejski Klub Sportowy Rominta Gołdap

 

 

 

Organizacja zajęć sportowo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

3 000,00

Rzymskokatolicka Parafia św. Leona Wielkiego w Gołdapi – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ

4 200,00

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Gołdap

SPORT UZALEŻNIA

3 000,00

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie „TACY SAMI” w Gołdapi

„My z profilaktyką na TY!”

2 800,00

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

„W zdrowym ciele – zdrowy duch”

2 148,00

Niepubliczne Przedszkole „Zuchowa Przygoda” w Gołdapi

„Ciemna strona samotności” – edycja II

880,00

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

„Umiem Mądrze spędzać czas wolny – szczęśliwym być”

4 760,00

Sołectwo Galwiecie –

Świetlica Wiejska w Galwieciach

 

 

„Świetlica – dobre miejsce”

8 317,80

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

 

„Mój wartościowy świat bez uzależnień”

8 000,00

Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty” Paulina Brol w Gołdapi

„Czas ekranu zamieniamy na zdrowie o które dbamy”

987,90

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Dobre rozdanie to używek unikanie

6 350,00

Ewa Jurkiewicz

 

 

„OCZKO czyli: Od Czerni Zawsze Ku Olśnieniu”

7 393,88

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

Szkolenie Członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gołdap oraz Członków Grup Diagnostyczno-Pomocowych

4 500,00

 

 

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 04-07-2023 12:59:18
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 02-07-2024 10:17:46