Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Uchwała:

/files/files/Uchwala19_135.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 06-04-2016 10:01:42