Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXIII_162_2016%281%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 09-05-2016 14:09:07