Zarządzenie Nr 528/III/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Treść :

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20528_III_2016%20Tre%C5%9B%C4%87.pdf

Załączniki od 1 -3:

/files/files/Za%C5%82%C4%85%C4%87zniki%20od%201%20-%203%20do%20Zarz%C4%85dzenia%20Nr%20528_III_2016.pdf

Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%20Nr%20528_III_2016.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 22-03-2016 11:21:09