Zarządzenie Nr 544/III/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Treść Zarządzenia:

/files/files/Tre%C5%9B%C4%87%20Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20544_III_2016%281%29.pdf

Załączniki;

/files/files/Za%C5%82%C4%85czniki%20od%201-3%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%20544_III_2016%281%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 06-04-2016 9:55:13