Zarządzenie Nr 570/IV/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Treść Zarządzenia, oraz załączniki od 1-3:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20570_IV_2016%281%29.pdf

Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia :

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%20570_IV_2016%281%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 09-05-2016 14:11:06