Zarządzenie Nr 596/V/2016 Burmistrza Gołdpai z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Treść Zarządzenia:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20596_V_2016%281%29.pdf

Załączniki:

/files/files/Za%C5%82%C4%85czniki%20od%201%20-4%281%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 07-06-2016 10:11:33