Program współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-12-2016 10:37:45