Zarządzenie nr 755/XII/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-12-2016 10:45:10