Zarządzenie nr 756/XII/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. (Rozwój sportu)

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-12-2016 10:54:01
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 12-12-2016 10:57:39