Zarządzenie nr 757/XII/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. (Prowadzenie CIT)

 

Uwaga! Nastąpiła zmiana zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie: rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.

Po zmianie:

Warunki konkursu określa Zarządzenie nr 770/XII/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert:

http://bip.goldap.pl/pl/1578/20876/uwaga-zarzadzenie-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-zadanie-z-zakresu-rozwoj-turystyki-poprzez-prowadzenie-centrum-informacji-turystycznej-w-goldapi-.html

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-12-2016 10:56:04
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 16-12-2016 9:42:27