Zarządzenie nr 758/XII/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-12-2016 10:59:41