Uwaga! Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (na zadanie z zakresu: rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 16-12-2016 8:14:57
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 16-12-2016 8:28:12