Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Gołdap w 2017 roku (prowadzenie CIT w Gołdapi).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-01-2017 10:51:49
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 12-01-2017 10:52:08