Zarządzenie nr 1015/VIII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie nr 1015/VIII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu kontrolującego i zatwierdzenia harmonogramu kontroli dotacji celowych udzielonych na realizację gminnych zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 11-08-2017 14:28:44
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 11-08-2017 14:31:20