Zarządzenie nr 1057/IX/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 września 2017 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy....

Zarządzenie nr 1057/IX/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 21-09-2017 8:50:56