Zarządzenie nr 1108/XI/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 28-11-2017 14:11:29