Zarządzenie nr 1119/XII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-12-2017 10:21:15