Zarządzenie nr 1120/XII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (CIT).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-12-2017 10:23:02