Zarządzenie nr 1121/XII/2017 Burmistrz Gołdapi z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (rozwój sportu).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-12-2017 10:24:31