Zarządzenie nr 1122/XII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-12-2017 10:26:38