Wzory dokumentów.

Wzory dokumentów dotyczące realizacji zadań publicznych określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300).

Wzory dokumentów:

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-12-2017 10:35:49