Zarządzenie nr 1437/IX/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 19 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia procedury kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych na realizację gminnych zadań publicznych.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 19-09-2018 12:59:47