Zarządzenie nr 1438/IX/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu kontrolującego i zatwierdzenia harmonogramu kontroli dotacji celowych udzielonych na realizację gminnych zadań publicznych.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 19-09-2018 13:02:27