Zarządzenie nr 22.XII.2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 21-12-2018 12:17:46