Zarządzenie nr 31/I/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 04-01-2019 9:37:51
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 04-01-2019 9:41:31