Zarządzenie nr 32/I/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 04-01-2019 9:42:38