Zarządzenie nr 34/I/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (rozwój sportu).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 04-01-2019 9:45:40