Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert.

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciami otwartych konkursów ofert na realizację
w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2019 roku.

Organizacje, które otrzymały dotację niższą od wnioskowanej kwoty zobowiązane są złożyć:

- Zaktualizowany opis poszczególnych działań/ harmonogram realizacji zadania.

- Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 22-02-2019 7:35:30
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 22-02-2019 8:12:23