Zarządzenie nr 134/II/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 27-02-2019 13:56:53