Zarządzenie nr 165/III/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 29-03-2019 12:36:39