Zarządzenie nr 285/VII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 23-07-2019 14:28:51