Zarządzenie nr 286/VII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 23-07-2019 14:32:28