Zarządzenie nr 434 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty (NGO).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 16-12-2019 13:26:49
Autor edycji: Damian Dzięcioł
Data edycji: 10-10-2023 8:47:45